Tin cậy

Shootout 3D

gamescloudes
48.21MB
Tải về
Tải về 25k - 50k
Phiên bản 1.1.0 6 ngày trước

Mô tả của Shootout 3D

Become a hero and eliminate the enemies and bosses whilst protecting innocent civilians.

In Shootout 3D you will need to swipe left and right to control all characters, good and bad. Tap on the screen to fire, but make sure you don't hit a good guy otherwise it's game over. Reach the end of the level and face off against the tough bosses to win the game!

Use objects like barrels, logs and mirrors to help you in tricky situations.

Shootout 3D features:
- Simple and addictive gameplay
- Crazy ragdoll physics
- Simple and colourful art style
- Increasingly challenging levels

SUBSCRIBE TO SHOOTOUT 3D

Subscribe to Shootout 3D for all of the following benefits:
* Blood impact VFX
* Exclusive cowboy character
* No Ads, which removes non-optional adverts from the game

SUBSCRIPTIONS INFORMATION:

Shootout 3D VIP Membership access offers two membership options:

1) A weekly subscription costing $5.49 per week after a 3 day FREE trial period.

2) A monthly subscription costing $14.49 per month.

After buying this subscription, you will unlock; blood impact vfx and an exclusive cowboy character to use in the game and no ads, which removes non-optional ads from the game. This is an auto-renewable subscription. The payment is charged to your account after confirmation. The subscription is renewed unless you unsubscribe 24 hours before the period ends. Your account will also be charged for renewal
The prices notes are for United States customers. Pricing in other countries may change and actual charges may be converted to local currency.
End of trial and subscription renewal:
- The payment is charged to your iTunes account after a confirmation of purchase
- The subscription is renewed unless you unsubscribe 24 hours before the end of the current period
- The account will be charged for renewal 24 hours before the end of the current period at the standard cost of the weekly subscription
- The user may manage the subscription and auto-renewal by accessing the user's account settings after purchase in the store
- No cancellation of the current subscription is permitted during the active subscription period
- Any unused portion of the free trial period will be forfeited when the subscription is purchased
Cancelling a trial or subscription:
- In order to cancel a subscription during the free trial period you need to cancel it through your account in the Store. This must be done at least 24 hours before the end of the free trial period to avoid being charged.

http://privacy.servers.kwalee.com/privacy/Shootout3DEULA.html
Trở thành một anh hùng và loại bỏ kẻ thù và ông chủ trong khi bảo vệ thường dân vô tội.

Trong Shootout 3D, bạn sẽ cần vuốt sang trái và phải để điều khiển tất cả các nhân vật, tốt và xấu. Chạm vào màn hình để bắn, nhưng đảm bảo bạn không đánh một người tốt nếu không trò chơi kết thúc. Đạt đến cuối cấp và đối mặt với các ông chủ khó khăn để giành chiến thắng trong trò chơi!

Sử dụng các đồ vật như thùng, gỗ và gương để giúp bạn trong các tình huống khó khăn.

Tính năng bắn súng 3D:
- Gameplay đơn giản và gây nghiện
- Vật lý ragdoll điên
- Phong cách nghệ thuật đơn giản và đầy màu sắc
- Cấp độ ngày càng thách thức

ĐĂNG KÝ ĐỂ TRỞ NÊN 3D
 
Đăng ký Shootout 3D để biết tất cả các lợi ích sau:
* VFX tác động đến máu
* Nhân vật cao bồi độc quyền
* Không có Quảng cáo, loại bỏ quảng cáo không tùy chọn khỏi trò chơi
 
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ:
 
Quyền truy cập thành viên VIP của Shootout 3D cung cấp hai tùy chọn thành viên:

1) Đăng ký hàng tuần có giá 5,49 đô la mỗi tuần sau 3 ngày dùng thử MIỄN PHÍ.

2) Thuê bao hàng tháng có giá 14,49 đô la mỗi tháng.

Sau khi mua đăng ký này, bạn sẽ mở khóa; vfx máu tác động và một nhân vật cao bồi độc quyền để sử dụng trong trò chơi và không có quảng cáo, loại bỏ quảng cáo không tùy chọn khỏi trò chơi. Đây là một thuê bao tự động tái tạo. Thanh toán được tính vào tài khoản của bạn sau khi xác nhận. Đăng ký được gia hạn trừ khi bạn hủy đăng ký 24 giờ trước khi thời gian kết thúc. Tài khoản của bạn cũng sẽ bị tính phí khi gia hạn
Các ghi chú về giá dành cho khách hàng Hoa Kỳ. Giá cả ở các quốc gia khác có thể thay đổi và phí thực tế có thể được chuyển đổi sang nội tệ.
Kết thúc thử nghiệm và gia hạn đăng ký:
- Khoản thanh toán được tính vào tài khoản iTunes của bạn sau khi xác nhận mua hàng
- Đăng ký được gia hạn trừ khi bạn hủy đăng ký 24 giờ trước khi kết thúc giai đoạn hiện tại
- Tài khoản sẽ bị tính phí gia hạn 24 giờ trước khi kết thúc giai đoạn hiện tại với chi phí tiêu chuẩn của thuê bao hàng tuần
- Người dùng có thể quản lý đăng ký và tự động gia hạn bằng cách truy cập cài đặt tài khoản của người dùng sau khi mua trong cửa hàng
- Không hủy bỏ đăng ký hiện tại được cho phép trong thời gian đăng ký hoạt động
- Bất kỳ phần chưa sử dụng nào trong thời gian dùng thử miễn phí sẽ bị hủy bỏ khi đăng ký được mua
Hủy dùng thử hoặc đăng ký:
- Để hủy đăng ký trong thời gian dùng thử miễn phí, bạn cần hủy đăng ký thông qua tài khoản của mình trong Cửa hàng. Điều này phải được thực hiện ít nhất 24 giờ trước khi kết thúc thời gian dùng thử miễn phí để tránh bị tính phí.

http://privacy.servers.kwalee.com/privacy/Shootout3DEULA.html

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho Shootout 3D

4.2
5
5
3
4
0
3
2
2
0
1
0

Đánh giá Shootout 3D

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên Shootout 3D, hãy là người đầu tiên!

Cờ Shootout 3D

Cờ trusted
Hoạt động tốt 0
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng gamescloudes
Cửa hàng gamescloudes 2 843

Thông tin APK về Shootout 3D

Phiên bản APK 1.1.0
Khả năng tương thích Android 4.4W+ (KitKat Watch)
Lập trình viên Kwalee Ltd


Tải về Shootout 3D APK
Tải về